Bij het ontbreken van één tand of kies, waarbij ook de wortel van dit element weg is, is er de mogelijkheid om een implantaat te laten plaatsen.

Het implantaat, dat dus de ontbrekende tandwortel vervangt, wordt door de tandarts als een schroef in de kaak gebracht. Het implantaat biedt houvast voor de kroon. Een implantaat kroon wordt op dezelfde manier als de “gewone” kroon in het gewenste keramiek vervaardigd.
Bij het ontbreken van meerdere tanden of kiezen kan ook met meerdere implantaten gewerkt worden. De implantaten worden in deze situatie van een brug voorzien, waarbij implantaten als pijler dienen met daartussen de zogeheten “zwevende” dummy.