Een tandimplantaat is een kunstmatige vervanging van een tandwortel. Op de plaats waar een tand of tanden getrokken dienen te worden, kan men voor een implantaat/ implantaten kiezen. Dit is meestal een schroefvormige titaniumstructuur, al dan niet bedekt met een speciale coating. Elk merk implantaat heeft zijn specifieke vorm van implanteren.

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Wel is het van belang voor een goed resultaat dat u voldoende kaakbot heeft voor de verankering van de implantaten.

Kronen of bruggen op implantaten:
Bij het ontbreken van één tand of kies, waarbij ook de wortel van dit element geëxtraheerd is, is er de mogelijkheid om een implantaat te laten plaatsen.

Het implantaat, dat dus de ontbrekende tandwortel vervangt, wordt door de tandarts als een schroef in de kaak gebracht. Het implantaat biedt houvast voor de kroon. De kroon wordt op dezelfde manier als de “gewone”kroon in het gewenste keramiek vervaardigd.

Bij het ontbreken van meerdere tanden of kiezen kan ook met implantaten gewerkt worden. De implantaten worden in deze situatie van een brug voorzien, waarbij implantaten als pijler dienen met de daartussen “zwevende” dummy/ tand.